Tipsport analýza

Sazejme
29 srpna, 2022
458 Zobrazení
Tipsport analýzy

Sázení je oborem, kde významnou roli z hlediska úspěchu hraje náhoda i schopnosti zásejícího. Jakým způsobem analyzovat sázky a jak vám analýzu usnadní společnost Tipsport?

Jakou roli hraje v sázkách náhoda

V rámci sázení hraje nemalou roli v první řadě náhoda. Podle expertů může náhoda svou roli sehrát dokonce z plných až 40 %.

Francouzský matematik Pierre-Simon Laplace soudil, že pokud bychom skutečně dokonale znali všechny vlivy schopné ovlivnit daný děj, prvek náhody bychom byli schopni jednoduše kompletně eliminovat.

To ovšem u sázek v současné době nyní zcela nedokážeme. Vzhledek k jejich zasazení do kvantového světa lze jejich vývoj považovat za téměř nepředvídatelný.

Navíc odborníci upozorňují na vliv zkreslení, jímž se nás dokonce snaží „oklamat“ naše vlastní mysl: Úspěchy ochotněji připisujeme našim vlastním schopnostem, zatímco neúspěchy spíše svádíme na vnější okolnosti.

Náhoda však není jediným prvkem, který ovlivňuje výsledek sázení. Jak vyplývá z některých statistik, existují dokonce i lidé, kteří mají znatelně vyšší předpoklady k tomu, aby byli v sázení úspěšní. Jedná se o ty, kteří se pohybují například v oboru obchodu nebo pojistné matematiky.

Zásadním předpokladem pro úspěšného sázkaře je zejména rozvinuté analytické myšlení založené na logických úvahách a schopnosti třídit informace a oddělovat důležité od méně podstatného. Sázkař zužitkuje při své činnosti i schopnosti matematické. Neobejde se však ani bez zodpovědné přípravy v podobě analýzy.

Jakým způsobem lze sázky analyzovat?

Úspěšný sázkař tak musí rozvážit celou řadu faktorů. Patří k nim nejen aktuální forma celého týmu i jednotlivých hráčů, ale i vliv domácího prostředí nebo změn v sestavě.

Je taktéž nutné určit si časový horizont, v jehož rámci má smysl historická bilance zápasů. Zápasy mezi stejnými soupeři vykazují zpravidla obdobný vývoj, a to zejména v dlouhodobém horizontu. Ten by však neměl být až příliš dlouhý. Tým si může totiž v čase projít kromě výše zmíněných změn v sestavě například i odlišnou finanční situacií a výsledky pak účinně porovnávat nelze.

Nevhodné je taktéž podávat vysoký počet sázek. Průměrný laik si během jediného dne podá i 20 sázek. Nejlepší světoví sázkaři se přitom pohybují ve znatelně odlišných číslech – přibližně 15 až 30 sázek měsíčně.

Zaměření se na jediný zápas vám současně pomůže efektivně nerozptylovat pozornost a už předem si vybrat sázku, která pro vás má optimální hodnotu. Postupovat byste totiž měli právě takto: Na základě analýzy si zápas vybrat, nikoli analyzovat zpětně náhodně vybranou příležitost.

Z tohoto důvodu je vhodné zúžit si celkové zaměření. Stát se expertem na všechny soutěže a ligy je prakticky nemožné.

K pokročilým sázkařským disciplínám pak patří jednoznačně sledování a analýza pohybu kurzů. Důležité je si uvědomit, že cílem sázkové kanceláře při stanovování kurzů v soutěži je přimět sázkaře, aby vsadili na každou ze zúčastněných stran stejnou částku a zaručili tak v každém případě zisk.

Jak sázet se značkou Tipsport?

Také sázkové kanceláře se snaží sázejícím jejich nelehkou pozici usnadnit, a to zejména těm sázejícím, kteří zatím mají menší zkušenosti. Proto přinášejí rovněž analýzy.

U Tipsportu k tomuto účelu konkrétně slouží příslušné rozhraní v aplikaci internetového sázení, jak přímo sázková kancelář uvádí. Zde své tipy zveřejňují přímo uživatelé.

Podmínkou těchto analýz je zejména to, aby byly přímo vytvořeny daným autorem a obsahovaly smysluplné vysvětlení, proč se dotyčný rozhodl přímo pro tuto sázkovou příležitost, deklaruje Tipsport dále.

Podmínkou je dále i to, aby sázkař připojil svůj tiket obsahující analyzovanou příležitost. Tímto krokem zároveň uděluje výslovnný souhlas se zveřejněním tohoto tiketu pro další sázející.

Kde čerpat další tipy pro analýzu sázek?

Tipy pro sázení jsou v současné době velmi dobře dostupné. S pomocí internetu se k nim lze dostat nejen přímo na webech jednotlivých bookmakerů, ale i na diskusních fórech, případně mohou být sdružené ve speciální aplikaci.

Vhodnými partnery pro sdílení zkušeností z prostředí sázek jsou nejen sázkaři samotní, ale také například bývalí hráči nebo bývalí techničtí manažeři.

Vynikajícím zdrojem rad jsou pro sázkaře rovněž sociální sítě. Ty velmi často nabízejí informace doslova z první ruky, a to mnohem spolehlivěji než jakákoli tisková konference. Týká se to zejména oblíbených sportů, jako je například fotbal.

Jakou roli hraje v sázení matematika?

Cílem každého sázkaře je identifikovat proměnné, které mají silný vliv na výsledek soutěže nebo akce, a vypočítat individuální pravděpodobnost pro každý možný výsledek. Procenta pravděpodobnosti je nutné porovnat s předpokládanými očekáváními stanovenými sázkovou kanceláří.

Nicméně je nutné si uvědomit, že zatímco výpočet pravděpodobnosti výhry například v ruletě je relativně jednoduchý, deterministicky určit pravděpodobnosti výsledku sportovního utkání prakticky nelze. Proto je nutné zvolit statistický model.

Ten už v dnešní době nemusíte sestavovat sami, na internetu jsou dokonce volně dostupné sázkařské kalkulačky. V ideálním případě je samozřejmě nezbytné, aby byl váš vlastní sázkařský model přesnější než ten, který využívá bookmaker.

V rukou zkušených sázkařů by přitom měla být hlavním nástrojem tzv. empirická pravděpodobnost. Ta, zjednodušeně řečeno, vychází z minulých událostí. Předcházet by jí tak měla právě důkladná analýza. Jinak se zejména nezkušení sázkaři dostávají k pravděpodobnosti subjektivní, která je ale může vést k výsledkům zcela zkresleným.

Nicméně zavrhnout ji zcela není na místě. Pravděpodobnost subjektivní i empirická se podílí na vytváření pravděpodobnosti apriorní, tedy takové, která je založena výhradně na rozumu a logice.

Autor Sazejme